Velmi hlasitý alarm, 103 dB (A)
Plně funkční, robustní provedení (IP67)
Inovativní systém optických alarmů se změnou barvy displeje
PID senzor pro přímý odečet toxických těkavých organických látek (VOC)
Infračervené (IR) čidlo pro CO2 a hořlavé plyny (% LEL -% VOL)
Široký sortiment dalších čidel, včetně SO2, HCN, Cl2, NH3, PH3, H2, NO, NO2, ClO 2, O3, ETO a dalších
Široce konfigurovatelný díky užití inteligentních čidel

Vaše bezpečnost je naší prioritou

Nejmenší všestranný
Microtector II G460 je světově nejmenší 7-plynový detektor s následujícími klíčovými vlastnostmi: S pěti pozicemi pro čidla nabízí G460 vyšší užitnou hodnotu ve srovnání s ostatními detektory stejné velikosti. Hlavní inovací G460 je kontinuální a selektivní měření sedmi plynů současně. Proto varuje před nebezpečím toxických a hořlavých plynů a par, ale také nedostatkem či přebytkem kyslíku. S širokou škálou senzorů a příslušenství, G460 uspokojuje všechny požadavky.

Výkon testován pro maximální bezpečnost
Pro měření v uzavřeném prostoru, kde mohou být přítomny vysoce hořlavé plyny / výpary, toxické plyny nebo je nebezpečí nedostatku kyslíku. V zemích EU je zákonná povinnost, že smí být používány pouze plynové detektory testované a schválené dle evropských norem.

G460 je certifikován dle EN 60079-29-1 (hořlavé plyny), EN 50104 (kyslík) a EN 45544 (jedovaté plyny). Navíc je testován pro metan, propan, hexan a n-nonan, takže uživatel je chráněn proti celé řadě hořlavých plynů se kterými se může setkat. To znamená lepší ochranu a zlepšení bezpečnosti. G460 byl testován a schválen laboratoří DEKRA a EXAM, které jsou předními evropskými odborníky. Přístroje splňují i směrnice ATEX 94/9/ES a zkušební normy EN, které jsou vyžadovány směrnicemi ATEX.

Velký displej s funkcí zoom
Velký, snadno čitelný grafický displej lze otočit o 180° pouhým stisknutím tlačítka, což umožňuje číst údaje i např. při nošení na opasku. Stlačení libovolného tlačítka aktivuje podsvícení displeje na 10 sekund, poté se automaticky vypne pro úsporu energie. Funkce ZOOM umožňuje snadné čtení jednotlivých naměřených hodnot a zobrazení dalších informací o vybraném plynu.

Oceněný design
G460 je nejen vysoce inovativní a výkonný nástroj, ale také získal ocenění za design pro jeho ‘vzhled, velikost a snadnost použití. Obdržel uznání  red-dot design award Design Centra NRW za vynikající úspěchy v oblasti designu a funkčnosti. Navíc, uživatelé z celé Evropy hlasovali pro G460 pro jeho praktické a uživatelsky přívětivé funkce v rámci ceny GIT Security Award 2009.

Intuitivní ovládání
Velký grafický displej poskytuje jasné čtení všech dat. S pouhými třemi tlačítky G460 umožňuje intuitivní a uživatelsky přívětivé ovládání pomocí jednoduchého menu. Citlivé funkce konfigurace zařízení jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Technologie inteligentních senzorů
G460 používá předem kalibrovaná, Smart Plug-in čidla, která mohou být osazena v různých kombinacích (viz tabulka). Všechna čidla mají kritické informace (tj. typ plynu, rozsah detekce, úroveň alarmů, datum kalibrace atd.) uložené v paměti čipu připojeného k čidlu. To znamená, že snímače lze v případě potřeby snadno vyměnit nebo nahradit. Typické charakteristiky senzorů používaných v zařízeních GfG jsou dlouhá životnost, rychlá reakce, vysoká přesnost měření a vysoká přesnost na cílovém plynu.

Patentovaná detekce CO2 a CH4
G460 může být vybaven naším novým patentovaným multi-frekvenčním čidlem NDIR s nízkou spotřebou. Toto čidlo může detekovat až ve čtyřech vlnových délkách současně. To znamená, že CO2 může být měřen v rozmezí od ppm až % VOL a u hořlavých plynů v % LEL a %VOL v případě potřeby. Křížové citlivosti na jiné plyny a poškození senzoru typickými jedy, jako jsou silikonové sloučeniny nebo sirovodík, mohou být eliminovány. IR senzory jsou také odolné na vliv extrémních teplot a působení velmi vysokých koncentrací plynu, takže nároky na údržbu jsou minimální. To má za následek podstatně nižší servisní a provozní náklady.

Kapacita paměti na 45 let záznamu dat
Standardní integrovaná paměť má kapacitu na záznamy koncentrace plynů a alarmy zjištěné v 1 minutových intervalech po dobu 30 hodin. Tato kapacita může být významně zvýšena vložením MicroSD paměťové karty, která v jednominutových intervalech může ukládat data až po dobu 45 let! Proto poprvé v historii mohou být data o expozici pracovníka ukládána v jednom přístroji po celou dobu jeho pracovního života.

Funkce prověřené v provozu

Inovativní systém poplachů
Poplachová situace jsou oznámovány s různými akustickými alarmy o intenzitě 103 dB(A), akustický alarm je nejhlasitější na trhu. Unikátní vizuální signály “semafor” u G460 umožňuje uživateli rychle a jednoduše pochopit stav poplachu. Při poplachu celé zařízení změní barvu displeje, jak je uvedeno níže:

Červená
Horní mezní
Červený poplach!

Žlutá / oranžová
Dolní mezní
Pozor!

Zelená
Všechny plynové naměřené hodnoty jsou v mezích normy

Volitelné vibrace také zvyšují šanci, že bude poplach uživatelem zaznamenán.

Hodnoty meze alarmu
Každý kanál (hořlavý, kyslík, toxický) má 3 programovatelné poplachové hodnoty. Navíc pracovní expoziční limit (OEL), časově vážený průměr (TWA) a krátkodobá expozice (STEL) jsou automaticky sledovány a průměrné hodnoty jsou ukládány. Veškerá nastavení alarmů jsou chráněna heslem, takže mohou být nastavena pouze pomocí příslušné osoby.

Odolný proti vodě a jiskření
G460 má robustní, vysoce kvalitní pogumované pouzdro a je odolný proti nárazům a odolný proti vodě doIP67.

Dokovací stanice DS400
Dokovací stanice DS400 je inovativní nástroj, který lze použít pro automatickou kontrolu a kalibraci detektorů GfG. Detektory mohou být zkoušeny nebo kalibrovány rychle a automaticky, což podstatně snižuje čas a náklady na servis. Přístroj je připraven k použití během okamžiku. DS400 pracuje samostatně (nevyžaduje počítač), a může být připojena k dalším dokovacím stanicím. V porovnání s ručním testováním a kalibraci, se snižuje potřebný čas, a spotřeba testovacího plynu se snižuje o více než 50%, což představuje značné snížení nákladů. Průběh testu a kalibrace je natolik intuitivní a bezobslužný, že uživatelské chyby jsou vyloučeny. Po každé zkoušce je zobrazen údaj o výsledku, “OK” nebo “chyba” – zelená znamená OK, červená znamená chyba. Data uložená v nástrojích lze také převést na SD kartu v DS400, nebo na PC.

Inteligentní pumpa G400-MP2
Inteligentní vysoce výkonná pumpa G400-MP2 může čerpat vzorky plynů ze vzdálenosti až 100m. Nová pumpa komunikuje s detektory plynu G450/G460 a umožňuje indikovat poruchu pomocí displeje detektoru. To je ideální řešení pro aplikace, jako např. měření v uzavřených prostorách, nádržích, sklepech, nebo příkopech. G400-MP2 je nasazovací přičemž může zůstat i pevně připojená na detektoru, čímž poskytuje obrovskou flexibilitu. Pokud je pumpa připojena na  difúzních vstupech, jsou tyto překryty a výsledky měření nejsou ovlivněny prouděním vzduchu. Další filtr na vstupu vzorků chrání pumpu a čidla před prachem a vlhkostí. Pokud je pumpa vypnuta, může detektor pracovat jako obvykle. Difúzní vstupy nyní umožňují všem plynům přístup do komory čidel. G400-MP2 má vlastní napájení, nezávislé na detektoru plynu, tj. pumpa nemá vliv na provozní čas G460 a umožňuje alespoň 10 hodin nepřetržitého provozu.

Příslušenství pro každou aplikaci

Vestavěná svítilna
G460 může bát vybaven integrovanou svítilnou testovanou dle ATEX. To může být velmi užitečné při práci v tmavých a stísněných prostorách. Také, pokud je přístroj spuštěn do nádrže, kanalizace apod. ke kontrole před vstupem do atmosféry, může být svítilna použita k osvětlení hladiny, aby se zabránilo ponoření přístroje do potenciálně škodlivé nebo nebezpečné chemické látky nebo kanalizace. Stávající akumulátor G460 může být nahrazen akumulátorem s integrovanou svítilnou kdykoli v případě potřeby.

Flexibilní napájení
Také akumulátory použité v pumpě jsou přímo zaměnitelné s akumulátory detektoru, což přináší ještě více flexibility. Akumulátor NiMH poskytuje dobu provozu až 30 hodin (v závislosti na konfiguraci snímače) a minimálně 8-9 hodin. Pokud je kapacita baterie nízká, je automaticky generován poplach.

Nabíječ
Inteligentní technologie nabíjení zjistí stav baterie a poskytuje maximální provozní dobu při zachování životnosti baterie. Nabíječ komunikuje s detektorem.  Pro detektory s připojenou pumpou  G400-MP2 je k dispozici nabíječ pro nabíjení obou nástrojů současně.

Možnosti upevnění
Pro G460 existuje několik způsobů upevnění, např. robustní kovový klip, nebo ocelová spona na opasek, aby nebylo nutné jej držet v ruce v omezeném prostoru.

Dvě kalibrační krytky (smart cap)
Kalibrační krytky se používají pro ruční kalibraci přístroje. Modrá krytka má následující funkce:

Kalibrace plynem

·         Nezávislé nabíjení

·         Připojení k 230V
nebo

·         Připojení k 12/24V vozidla
nebo

·         Připojení datovým kabelem pro  přenos dat

Vozidlový nabíječ pro 12/24V
G460 lze nabíjet pomocí kalibrační krytky, která je přišroubována na nástroj a zajišťuje připojení na 12V nebo cigaretový zapalovač ve vozidle.

Baterie a akumulátory s dalšími funkcemi
Kromě vestavěné svítilny lze akumulátory G460 vybavit i vibračním alarmem.

Vysoce výkonná čidla znamenají maximální bezpečnost
Vícekanálová infračervená čidla
Pomocí unikátních patentovaných vícekanálových IR čidel GfG mohou být emise oxidu uhličitého (CO2) a hořlavých plynů měřeny souběžně. Čidlo IR používá až 4 detekční prvky. Část IR záření prochází měřicí komoru jednou, poté prochází dvěma detekčními prvky (D1, D2) pro měření CO2 a např. propanu. Pro měření metanu IR záření prochází měřicí komorou dvakrát a je zjišťován na dvou dalších detekčních prvcích (D3, D4). Poprvé je možné pomocí pouze jedné měřicí komory, zjistit koncentraci CO2 v rozsahu od ppm k % VOL, a navíc metanu nebo jiných uhlovodíků v rozsahu od % LEL k % VOL.

Foto ionizace (PID) snímače
Těkavé organické látky (VOC), například benzín, nafta, topné oleje, petrolej apod. jsou toxické a nebezpečné pro zdraví i při velmi nízkých (ppm) úrovních. Detekce takto nízkých úrovně nemůže být dosaženo pomocí čidla konvenčního katalytického spalování, které detekuje hořlavé koncentrace plynů na úrovni % LEL. Expoziční limity dle mezinárodní legislativy pro VOC, jako STEL (limit krátkodobé expozice) a TWA (časově vážený průměr), stanovují i koncentrace nižších než 1 ppm. PID čidlo GfG  může být použito k detekci stovek různých těkavých organických sloučenin. Dle průmyslového standardu je senzor kalibrován na izobutylen, přičemž mohou být zvoleny různé kalibrační plyny dle požadavků uživatele.

G460 má 5 pozic pro čidla:

1x katalytické spalovací (CC)
1x infračervené (IR)
2x Elektrochemické (EC)
1x fotoionizační detektor (PID) nebo elektrochemické (EC)

Některá čidla reagují na několik plynů. Vhodným výběrem kombinace může být následně detekováno velké množství různých plynů.

Typ čidla Pozice čidla
Testovaný plyn Rozsah 1 2 3 4 5
Ammonia NH3 0-200   ppm EC EC EC
Flammable Gases: Methane, Propane, Hexane, Nonane 0-100 %LEL  CC  IR 
Chlorine Cl2 0-10     ppm EC EC
Chlorine Dioxide ClO2 0-2       ppm EC EC
Hydrogen Chloride HCl 0-30     ppm EC EC EC
Ethylene Oxide C2H4O 0-20     ppm EC EC
VOC – Isobutylene C4H8 0-500   ppm PID
VOC – Isobutylene C4H8 0-2000 ppm PID
Carbon Dioxide C02 andMethane

Methane

0-5 %VOL0-100 %LEL

0-100 %VOL

IR 
Carbon Dioxide andMethane, Propane, Nonane 0-5 %VOL0-100 %LEL IR 
Carbon Dioxide andMethane, Propane, Nonane 0-25 %VOL0-100 %LEL IR 
Carbon Monoxide CO 0-300   ppm EC EC EC
Carbon Monoxide COwith low H2-sensitivity 0-300   ppm0-500   ppm EC  EC  EC 
Carbon Monoxide CO 0-1000 ppm EC EC EC
Carbon Monoxide CO 0-2000 ppm EC EC EC
Carbon Monoxide CO andHydrogen Sulphide H2S 0-500  ppm0-100  ppm 2x EC 
Methane CH4 0-100 %LEL CC IR
Phosphine PH3 0-10     ppm EC EC EC
Propane C3H8 0-100 %LEL CC IR
Oxygen O(2 years) 0-25 %VOL EC EC EC
Oxygen O(3 years) 0-25 %VOL EC EC EC
Sulphur Dioxide SO2 0-10     ppm EC EC EC
Hydrogen Sulphide H2S 0-100   ppm EC EC EC
Hydrogen Sulphide H2S 0-500   ppm EC EC EC
Nitrogen Monoxide NO 0-100   ppm EC EC
Nitrogen Dioxide NO2 0-30     ppm EC EC
Hydrogen H2 0-2000 ppm EC EC EC
Hydrogen H2 0-1 %VOL EC EC EC
Hydrogen H2 0-4 %VOL EC EC EC

 

Microtector II G460
Technická data

Čidla a detekční rozsah:
Viz tabulka (další plyny na vyžádání)

Detekční princip
Elektrochemické (EC) (až 4):
Toxické plyny a kyslík (ppm / %VOL)

Katalytické spalování (CC):
Hořlavé plyny a páry (až 100% LEL)

Fotoionizace (PID):
10,6 eV
Toxické plyny a páry (ppm)
Kalibrační plyn: isobutylen

Infračervené (IR):
Oxid uhličitý (% VOL / ppm)
Hořlavé plyny a páry
(100% LEL a % VOL)

Očekávaná životnost čidla:
Až 5 let, v závislosti na čidle

Vstup vzorku testovaného plynu:
Difúze, připojitelné elektrické čerpadlo pro až 10 hodin nepřetržitého provozu a až 100 metrů dopravy vzorku

Výkon čerpadla:
0,50 l / min. při 0 bar (0 mmVS)
0,25 l / min. při 0,06 bar (600 mmVS)
0,00 l / min. při 0,13 bar (1300 mmVS)

Displej:
Podsvětlený plně grafický LCD se změnou barvy při  poplachu, automatické seřízení velikosti pro optimální odečítání, funkce zoom pro maximální čitelnost aktuální koncentrace plynu  a jeho špičkové úrovně, údaj o kapacitě baterie a hodiny reálného času

Poplachy:
V závislosti na druhu plynu, 3 přednastavené a 2 vypočtené expoziční poplachy, poplach stavu  baterie

Optický poplach:
Zbarvení displeje v závislosti na poplachovém stavu zařízení (zelená / oranžová / červená), 360 ° cirkulující červená LED

Zvuková signalizace:
103 dB (A)
může být snížena na 90 dB (A)

Vibrace:
Vibrační poplach (volitelný)

Teplota:
Provoz:           -20 ° C .. +55 ° C
Skladování:     -25 ° C .. +55 ° C
(Doporučená 0 .. 30 ° C)

Vlhkost:
Provoz a skladování:
5 .. 95%  r. h.

Tlak:
Provoz a skladování:
700 .. 1300 hPa

Nulový bod / Nastavení kalibrace:
Uživatelsky přívětivý, kalibrace pomocí funkce AutoCal (předem naprogramované funkce pomocí servisního menu), manuální kalibrace přes servisní menu (nutný kód)

Napájení:
1. NiMH modul akumulátoru
(Barva: černá), dobíjecí
2. Modul pro alkalické baterie
(Barva: šedá) nenabíjecí
2x AA 1,5 V Typ:
DURACELL PROCELL MN1500 LR6 AA

Provozní doba:
pro NiMH modul akumulátoru
cca. 130 hodin            4xEC
cca. 30 hodin              IR + EC
cca. 40 hodin              PID + EC
cca. 20 hodin              EC + CCCH4
cca. 14 hodin              PID + EC + CCCH4
cca. 12 hodin              IR + EC + CCCH4
cca. 11 hodin              EC + CC
cca. 9 hodin                PID + EC + CC
cca. 8 hodin                IR + EC + CC

Modul pro alkalické baterie
cca. 170 hodin            4xEC
cca. 40 hodin              PID + EC
cca. 28 hodin              IR + EC
cca. 14 hodin              EC + CCCH4
cca. 9 hodin                PID + EC + CCCH4
cca. 8 hodin                EC + CC
cca. 6 hodin                IR + EC + CCCH4
cca. 6 hodin                PID + EC + CC
cca. 5 hodin                IR + EC + CC

Největší konzumenti energie:
Provozní doba se liší podle použití uživatelem a vybavení zařízení. Následující faktory ovlivňují provozní dobu:

1. CC-senzor
2. Poplach 3 (maximální intenzita:
Siréna, 10x LED poplach, osvětlení displeje, aretační)
3. Poplach 2 (zvýšená intenzita:
Siréna, 10x LED alarm, osvětlení displeje, aretační)
4. Poplach 1 (normální intenzita:
Siréna, 16x LED poplach, osvětlení displeje, poplach nearetační)
5. Osvětlení displeje (vždy 6
LED diod jsou aktivováno po dobu 12 sekund)
6. IR čidlo
7. PID čidlo

Nabíjení:
Nabíjení a dobíjení přes kalibrační krytku, nabíječkou a dokovací stanicí

Rozměry:
75 x 110 x 36 mm (ŠxVxH)
Úhlopříčka displeje 55 mm

Hmotnost:
290 g – 350 g v závislosti na konfiguraci čidel

Materiál:
Pogumovaný polykarbonát

Třída ochrany:
IP67

Termín kontroly:
Zobrazí se po zapnutí

Datalogger:
30 hodin (interval 1 minuta)
1800 naměřených hodnot na plyn, nastavitelné intervaly (1 s – 60 min)
Volitelně záznam průměrné, špičkové nebo okamžité hodnoty,
Slot pro MicroSD paměťové karty pro trvalý sběr údajů pro celoživotní použití zařízení (do 45 let)

Schválení:
`   II 2G Ex ia de IIC T4
-20 ° C ≤ Ta ≤ 50 ° C
s NiMH modulem akumulátoru (černá)

`   II 2G Ex ia IIC T4/T3 de
-20 ° C ≤ Ta ≤ 45 ° C / 50 ° C
s modulem na alkalické baterie (šedá)

EC Certifikát o přezkoušení typu / Certifikát na Performance Test EEC:
BVS 06 ATEX E 017 X
PFG 09 G 001
EN 60079-29-1 (hořlavé plyny)
EN 40104 (kyslík)
EN 45544 (toxické plyny)

Elektromagnetická kompatibilita:
DIN EN 50270:1999
Rádiové stínění: Typ I. třídy
Odolnost proti rušení: Typ, třída II

Všechny informace v tomto dokumentu mohou být předmětem technické změny bez předchozího upozornění v zájmu vývoje.

Další Produkty