Velmi hlasitý alarm, 103 dB (A)

Plně funkční, robustní provedení (IP67)

Inovativní systém optických alarmů se změnou barvy displeje

Kompaktní detektor 4 plynů Microtector II G450 byl vyvinut speciálně pro osobní ochranu proti nebezpečným plynům. Robustní konstrukce umožňuje použití téměř ve všech průmyslových odvětvích, např. v ocelářském průmyslu a rafinériích, při čištění kontejnerů, ve stavebnictví, stejně jako u hasičských jednotek. Může současně detekovat Kyslík (O2), sirovodík (H2S), oxid uhelnatý (CO) a hořlavé plyny (CH4) ve vnějším ovzduší, pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti.

Pro měření uzavřeném prostoru, kde mohou být přítomny vysoce hořlavé plyny / výpary, toxické plyny nebo je nebezpečí nedostatku kyslíku. V zemích EU je zákonná povinnost, že smí být používány pouze plynové detektory testované a schválené dle evropských norem.

G450 je certifikován dle EN 60079-29-1 (hořlavé plyny), EN 50104 (kyslík) a EN 45544 (jedovaté plyny). Navíc je testován pro metan, propan, hexan a n-nonan, takže uživatel je chráněn proti celé řadě hořlavých plynů se kterými se může setkat. To znamená lepší ochranu a zlepšení bezpečnosti. G450 byl testován a schválen laboratoří DEKRA a EXAM, které jsou předními evropskými odborníky. Přístroje splňují i směrnice ATEX 94/9/ES a zkušební normy EN, které jsou vyžadovány směrnicemi ATEX.

Velký displej s funkcí zoom
Velký, snadno čitelný grafický displej lze otočit o 180° pouhým stisknutím tlačítka, což umožňuje číst údaje i např. při nošení na opasku. Stlačení libovolného tlačítka aktivuje podsvícení displeje na 10 sekund, poté se automaticky vypne pro úsporu energie. Funkce ZOOM umožňuje snadné čtení jednotlivých naměřených hodnot a zobrazení dalších informací o vybraném plynu.

Oceněný design
G450 je nejen vysoce inovativní a výkonný nástroj, ale také získal ocenění za design pro jeho vzhled, velikost a snadnost použití. Obdržel uznání red-dot design award Design Centra NRW za vynikající úspěchy v oblasti designu a funkčnosti.

Intuitivní ovládání
Velký grafický displej poskytuje jasné čtení všech dat. S pouhými třemi tlačítky G450 umožňuje intuitivní a uživatelsky přívětivé ovládání pomocí jednoduchého menu. Citlivé funkce konfigurace zařízení jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Záznamník naměřených hodnot
Standardní integrovaná paměť má kapacitu na záznamy koncentrace plynů a alarmy zjištěné v jednominutových minutových intervalech po dobu 30 hodin. Data lze analyzovat a vizualizovat na počítači s GfG software.  Zaznamenáno do paměti může být až 1.800 naměřených hodnot na plyn. Interval a režim ukládání (průměrné, maximální a skutečné hodnoty) lze nastavit ručně.

Inovativní systém poplachů
Poplachové situace jsou oznamovány různými akustickými alarmy o intenzitě 103 dB(A), akustický alarm je nejhlasitější na trhu. Unikátní vizuální signály “semafor” u G450 umožňují uživateli rychle a jednoduše pochopit stav poplachu. Během poplachu celé zařízení změní barvu displeje, jak je uvedeno níže:

Červená
Horní mezní
Červený poplach!

Žlutá / oranžová
Dolní mezní
Pozor!

Zelená
Všechny plynové naměřené hodnoty jsou v mezích normy

Volitelné vibrace také zvyšují šanci, že bude poplach uživatelem zaznamenán.

Hodnoty meze alarmu
Každý kanál (hořlavý, kyslík, toxický) má 3 programovatelné poplachové hodnoty. Navíc pracovní expoziční limit (OEL), časově vážený průměr (TWA) a krátkodobá expozice (STEL) jsou automaticky sledovány a průměrné hodnoty jsou ukládány. Veškerá nastavení alarmů jsou chráněna heslem, takže mohou být nastavena pouze pomocí příslušné osoby.

Odolný proti vodě a jiskření
G450 má robustní, vysoce kvalitní pogumované pouzdro a je odolný proti nárazům a odolný proti vodě doIP67.

Dokovací stanice DS400
Dokovací stanice DS400 je inovativní nástroj, který lze použít pro automatickou kontrolu a kalibraci detektorů GfG. Detektory mohou být zkoušeny nebo kalibrovány rychle a automaticky, což podstatně snižuje čas a náklady na servis. Přístroj je připraven k použití během okamžiku. DS400 pracuje samostatně (nevyžaduje počítač), a může být připojena k dalším dokovacím stanicím. V porovnání s ručním testováním a kalibraci, se snižuje potřebný čas, a spotřeba testovacího plynu se snižuje o více než 50%, což představuje značné snížení nákladů. Průběh testu a kalibrace je natolik intuitivní a bezobslužný, že uživatelské chyby jsou vyloučeny. Po každé zkoušce je zobrazen údaj o výsledku, “OK” nebo “chyba” – zelená znamená OK, červená znamená chyba. Data uložená v nástrojích lze také převést na SD kartu v DS400, nebo na PC.

Příslušenství pro každou aplikaci

Inteligentní pumpa G400-MP2
Inteligentní vysoce výkonná pumpa G400-MP2 může čerpat vzorky plynů ze vzdálenosti až 100m. Nová pumpa komunikuje s detektory plynu G450/G460 a umožňuje indikovat poruchu pomocí displeje detektoru. To je ideální řešení pro aplikace, jako např. měření v uzavřených prostorách, nádržích, sklepech, nebo příkopech. G400-MP2 je nasazovací přičemž může zůstat i pevně připojená na detektoru, čímž poskytuje obrovskou flexibilitu. Pokud je pumpa připojena na difúzních vstupech, jsou tyto překryty a výsledky měření nejsou ovlivněny prouděním vzduchu. Další filtr na vstupu vzorků chrání pumpu a čidla před prachem a vlhkostí. Pokud je pumpa vypnuta, může detektor pracovat jako obvykle. Difúzní vstupy nyní umožňují všem plynům přístup do komory čidel. G400-MP2 má vlastní napájení, nezávislé na detektoru plynu, tj. pumpa nemá vliv na provozní čas G450 a umožňuje alespoň 10 hodin nepřetržitého provozu.

Vestavěná svítilna
G450 může být vybaven integrovanou svítilnou testovanou dle ATEX. To může být velmi užitečné při práci v tmavých a stísněných prostorách. Také, pokud je přístroj spuštěn do nádrže, kanalizace apod. ke kontrole před vstupem do atmosféry, může být svítilna použita k osvětlení hladiny, aby se zabránilo ponoření přístroje do potenciálně škodlivé nebo nebezpečné chemické látky nebo kanalizace. Stávající akumulátor G450 může být nahrazen akumulátorem s integrovanou svítilnou kdykoli v případě potřeby.

Flexibilní napájení
Také akumulátory použité v pumpě jsou přímo zaměnitelné s akumulátory detektoru, což přináší ještě více flexibility. Akumulátor NiMH poskytuje dobu provozu až 30 hodin (v závislosti na konfiguraci snímače) a minimálně 8-9 hodin. Pokud je kapacita baterie nízká, je automaticky generován poplach.

Nabíječ
Inteligentní technologie nabíjení zjistí stav baterie a poskytuje maximální provozní dobu při zachování životnosti baterie. Nabíječ komunikuje s detektorem.  Pro detektory s připojenou pumpou  G400-MP2 je k dispozici nabíječ pro nabíjení obou nástrojů současně.

Možnosti upevnění
Pro G450 existuje několik způsobů upevnění, např. robustní kovový klip, nebo ocelová spona na opasek, aby nebylo nutné jej držet v ruce v omezeném prostoru.

Dvě kalibrační krytky (smart cap)
Kalibrační krytky se používají pro ruční kalibraci přístroje. Modrá krytka má následující funkce:

Kalibrace plynem

·         Nezávislé nabíjení

·         Připojení k 230V
nebo

·         Připojení k 12/24V vozidla
nebo

·         Připojení datovým kabelem pro přenos dat

Vozidlový nabíječ pro 12/24V
G450 lze nabíjet pomocí kalibrační krytky, která je přišroubována na nástroj a zajišťuje připojení na 12V nebo cigaretový zapalovač ve vozidle.

Baterie a akumulátory s dalšími funkcemi
Detektor G450 je možno vybavit i modulem pro alkalické baterie, což umožňuje zajistit nepřerušenou práci i v případě, že uživatel nebude mít možnost nabít akumulátor. Akumulátor pro G450 může být dodán i s vibračním alarmem, nebo vestavěnou svítilnou rovněž  schválenou dle ATEX.

Microtector II G450
Technická data
Čidla a detekční  rozsah:
CH4/C3H8 0-100% LEL
O2 0-25% VOL
H2S 0-100 ppm
CO 0-500 ppm

Detekční princip

Elektrochemické (EC):
Toxické plyny a kyslík

Katalytické spalování (CC):
Hořlavé plyny a par (až 100% LEL)

Očekávaná životnost čidla:
Až 5 let, v závislosti na čidle

Vstup vzorku testovaného plynu:
Difúze, připojitelné elektrické čerpadlo pro až 10 hodin nepřetržitého provozu a až 100 metrů dopravy vzorku

Výkon čerpadla:
0,50 l / min. při 0 bar              (0 mmVS)
0,25 l / min. při 0,06 bar         (600 mmVS)
0,00 l / min. při 0,13 bar         (1300 mmVS)

Displej:
Podsvětlený plně grafický LCD se změnou barvy při poplachu, automatické seřízení velikosti pro optimální odečítání, funkce zoom pro maximální čitelnost aktuální koncentrace plynu a jeho špičkové úrovně, údaj o kapacitě baterie a hodiny reálného času

Poplachy:
V závislosti na druhu plynu, 3 přednastavené a 2 vypočtené expoziční poplachy, poplach stavu baterie

Optický poplach:
Zbarvení displeje v závislosti na poplachovém stavu zařízení (zelená / oranžová / červená), 360 ° cirkulující červená LED

Zvuková signalizace:
103 dB (A)
může být snížena na 90 dB (A)

Vibrace:
Vibrační poplach (volitelný)

Teplota:
Provoz:           -20 ° C .. +55 ° C
Skladování:     -25 ° C .. +55 ° C
(Doporučená 0 .. 30 ° C)

Vlhkost:
Provoz a skladování:
5 .. 95%  r. h.

Tlak:
Provoz a skladování:
700 .. 1300 hPa

Nulový bod / Nastavení kalibrace:
Uživatelsky přívětivý, kalibrace pomocí funkce AutoCal (předem naprogramované funkce pomocí servisního menu), manuální kalibrace přes servisní menu (nutný kód)

Napájení:
1. NiMH modul akumulátoru
(Barva: černá), dobíjecí
2. Modul pro alkalické baterie
(Barva: šedá) nenabíjecí
2x AA 1,5 V Typ:
DURACELL PROCELL MN1500 LR6 AA

Provozní doba:
pro NiMH modul akumulátoru
cca. 130 hodin            4xEC
cca. 20 hodin              EC + CCCH4
cca. 11 hodin              EC + CC

Modul pro alkalické baterie
cca. 170 hodin            4xEC
cca. 14 hodin              EC + CCCH4
cca. 8 hodin                EC + CC

Největší konzumenti energie:
Provozní doba se liší podle použití uživatelem a vybavení zařízení. Následující faktory ovlivňují provozní dobu:

1. CC-senzor
2. Poplach 3 (maximální intenzita:
Siréna, 10x LED poplach, osvětlení displeje, aretační)
3. Poplach 2 (zvýšená intenzita:
Siréna, 10x LED alarm, osvětlení displeje, aretační)
4. Poplach 1 (normální intenzita:
Siréna, 16x LED poplach, osvětlení displeje, poplach nearetační)
5. Osvětlení displeje (vždy 6
LED diod jsou aktivováno po dobu 12 sekund)

Nabíjení:
Nabíjení a dobíjení přes kalibrační krytku, nabíječkou a dokovací stanicí

Rozměry:
75 x 110 x 36 mm (ŠxVxH)
Úhlopříčka displeje 55 mm

Hmotnost:
290 g – 350 g v závislosti na konfiguraci čidel

Materiál:
Pogumovaný polykarbonát

Třída ochrany:
IP67

Termín kontroly:
Zobrazí se po zapnutí

Datalogger:
30 hodin (interval 1 minuta)
1800 naměřených hodnot na plyn, nastavitelné intervaly (1 s – 60 min)
Volitelně záznam průměrných, špičkových nebo okamžitých hodnot

Schválení:
`  II 2G Ex ia de IIC T4
-20 ° C ≤ Ta ≤ 50 ° C
s NiMH modulem akumulátoru (černá)

`  II 2G Ex ia IIC T4/T3 de
-20 ° C ≤ Ta ≤ 45 ° C / 50 ° C
s modulem na alkalické baterie (šedá)

EC Certifikát o přezkoušení typu / Certifikát na Performance Test EEC

BVS 06 ATEX E 017 X
PFG 09 G 001
EN 60079-29-1 (hořlavé plyny)
EN 40104 (kyslík)
EN 45544 (toxické plyny)

Elektromagnetická kompatibilita:

DIN EN 50270:1999
Rádiové stínění: Type class I
Odolnost proti rušení: Type class II

Všechny informace v tomto dokumentu mohou být předmětem technické změny bez předchozího upozornění v zájmu vývoje.

Další Produkty