Dokovací stanice DS400 je inovativní nástroj, který lze použít pro automatickou kontrolu a kalibraci detektorů GfG. Detektory mohou být zkoušeny nebo kalibrovány rychle a automaticky, což podstatně snižuje čas a náklady na servis. Přístroj je připraven k použití během okamžiku. DS400 pracuje samostatně (nevyžaduje počítač), a může být připojena k dalším dokovacím stanicím. V porovnání s ručním testováním a kalibraci, se snižuje potřebný čas, a spotřeba testovacího plynu se snižuje o více než 50%, což představuje značné snížení nákladů. Průběh testu a kalibrace je natolik intuitivní a bezobslužný, že uživatelské chyby jsou vyloučeny. Po každé zkoušce je zobrazen údaj o výsledku, “OK” nebo “chyba” – zelená znamená OK, červená znamená chyba. Data uložená v nástrojích lze také převést na SD kartu v DS400, nebo na PC.

Další Produkty