Inovativní kalibrační stanice DS220 pro detektory MICRO IV je kompletní zařízení, které nabízí uživateli snížení nákladů a času pro provedení funkčních zkoušek (Bump testy), kalibraci a dokumentaci. DS220 je kompaktní, přenosná a nevyžaduje připojení k PC.

Po vložení do DS220 se automaticky provede funkční zkouška detektoru. Je otestována funkce všech alarmů a při připojeném testovacím plynu (mixu plynů) proběhne i kalibrace jednotlivých čidel. DS220 může najednou kontrolovat až 6 detektorů MICRO IV. Všechny naměřené údaje se zaznamenávají na paměťovou kartu, pomocí které mohou být přeneseny do PC. Rovněž  mohou být přeneseny do PC přímo pomocí USB rozhraní a následně zpracovány např. v aplikaci Excel.

DS220 využívá jednoduché optické signalizace stavu kalibračního procesu (semafor):

Červená: test selhal

Žlutá: test probíhá

Zelená: testovací proběhl úspěšně a detektor je připraven k použití!

Další Produkty