Profesionální, vysoce citlivý radiometr určený k vyhledání radioaktivního a nukleárního materiálu a jeho následné identifikacidle specifikací  IAEA.

 

Určení:

 

Celní správa a ochrana hranic.

Ozbrojené bezpečnostní sbory (Ministerstvo vnitra, Policie)

Kontrola vozidel, přístavišť a letištních prostor.

Ekologický průzkum a výzkum.

Hygienické a epidemiologické stanice.

Úložiště radioaktivního odpadu.

 

Funkce:

Přístroj je osazený vysoce citlivým scintilačním detektorem (gama), G-M počítačem a scintilačním detektor neutronového záření.

Datová komunikace mezi detekční a zobrazovací/ovládací jednotkou (nebo PC) pomocí Bluetooth.

Možnost uložit a následně přenést do osobního počítače až 128 kompletních gama radiačních spekter.

 

Identifikace radionuklidů dle specifikace IAEA viz seznam:

 

medical radionuclides: 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 131I, 201Tl;

industrial radionuclides: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 152Eu and 241Am;

special nuclear materials: 233U, 235U, Pu [reactor-grade plutonium (more than 6% 240Pu)];

naturally occurring radioactive materials: 40K, 226Ra, 232Th and daughters, 238U and daughters.

Tento seznam je možno rozšířit dle požadavků.

Další Produkty