Profesionální vyhledávací radiometr vybavený samostatnými detekčními jednotkami pro rychlé a přesné měření Alfa, Beta i Gama záření, doplnitelný i o jednotu k detekci neutronového záření.

 

Popis:

G-M počítače s filtrem zpětného rozptylu.

Analogový ukazatel intenzity záření.

Až 4096 výsledků měření zaznamených v energeticky nezávislé paměti s možností přenosu do PC přes infračervený port.

Přehled zaznamenaných výsledků měření na digitálním displeji.

Detekce měkkého záření beta.

Programovatelné prahové úrovně ekvivalentní dávky gama záření a hustoty toku beta-částic.

Audio signalizace zjištěných gama, beta částic a překročení naprogramované prahové hodnoty ekvivalentní dávky nebo hustoty toku beta-částic.

Digitální podsvícený displej.

Indikace stavu baterie.

 

Módy provozu:

Měření na přednastavenou přesnost – uživatel nastaví požadovanou přesnost měření a přístroj měří tak dlouho než jí dosáhne.

Měření v časovém intervalu – od 1 do 99 minut.

Měření “Start-Stop” – uživatel ručně spouští a zastavuje měření, přístroj následně zobrazí průměr naměřených hodnot.

 

Součástí soupravy je i teleskopická tyč pro práci s detekčními jednotkami a IR adapter pro PC.

Další Produkty