Bližší informace a podrobné specifikace nabízených produktů ECOTEST naleznete na našich produktových stránkách:

www.RADIOMETRY.cz

Kompletní produktová řada přístrojů pro osobní ochranu před ionizujícím zářením, pro radiační průzkum a měření. Výrobcem všech zde uvedených zařízení je ukrajinská společnost ECOTEST, která má mnohaletou zkušenost, vlastní vývoj a výrobu.

Vývoj všech zařízení produkovaných společností ECOTEST staví na reálných zkušenostech získaných při havárii černobylské jaderné elektrárny. Právě tato havárie ukázala mnoho nedostatků tehdy používaných zařízení a dala impulz k vývoji nových přístrojů, již dle nejnovějších praktických poznatků a zkušeností.

V nedávné minulosti, při havárii fukušimské elektrárny, bylo společností ECOTEST dodáno do Japonska na několik desítek tisíc kusů zařízení všech typů. Jejich provoz ukázal, že se jedná o velice kvalitní produkty i pro nejnáročnější podmínky nasazení. O kvalitě hovoří i míra poruchovosti, která se pohybuje těsně nad hranicí 1%!

Dalším z důležitých parametrů je i cena zařízení, která se pohybuje na velmi nízké úrovni ve srovnání s konkurenčními produkty. Osobní dozimetry se tak stávají skutečně dostupnými pro běžnou populaci a umožňují denní nasazení pro každého, kdo je potřebuje.

Produktová řada se dělí následovně:

Ruční dozimetry – zařízení pro každodenní práci, pro domácí i profesionální použití

Osobní dozimetry – pro každodenní nošení v domácích i profesionálních podmínkách. Profesionální řadu lze doplnit i o centralizovanou databázi se sběrem dat o všech zaměstnancích.

Varovná zařízení – zařízení vyvinutá pro každodenní nošení laickými uživateli, kteří se mohou potenciálně pohybovat  v nebezpečném prostředí, jako např. příslušníci policie, HZS nebo armády.

Analyzátory – zařízení určená k zjišťování zamoření potravinářských produktů nebo půdy.

Vyhledávací dozimetry (radiometry) – sada přístrojů pro profesionální použití.

Dozimetry pro radiační průzkum – profesionální zařízení pro nasazení i v extremních podmínkách, např. po jaderném výbuchu apod.

Detekční jednotky – automatické jednotky pro stacionární i mobilní nasazení, vhodná např. pro sběr dat v monitorovacích sítích.

Datové panely – Pro zobrazení naměřených veličin, vhodné pro operační střediska a velíny s provozem 24/7

Další Produkty