Elektronický dozimetr měřící aktuální ekvivalentní dávku spolu s celkovou absorbovanou dávkou. Zaznamenaná data se přenášejí přes IrDA rozhraní do PC ke zpracování.

 

Vlastnosti

Osobní dozimetr DKG-21M je určen především pro práci “v poli”. Kromě použí v prostorách jaderných energetických závodů, fyzikálních laboratořích, zdravotnických zařízeních, průmyslových podnicích je vhodný např. i pro příslušníky policie a armády, kteří pracují za nepříznivých povětrnostních podmínek. Společně se softwarem PDC Ecomonitor je možné číst a dále zpracovávat výsledky měření dozimetrů.

Hlavní funkce přístroje:

měření ekivalentní dávky za čas rentgenového a gama záření

měření absorbované ekvivalentní dávky

hodiny, alarm

ukazatel kapacity baterie

možnost propojení s PC pomocí IrDA

Další vlastnosti:

ukládání hodnot absorbované ekvivalentní dávky do pevné paměti s okamžitým přístupem

přenos uložených hodnot do počítače přes infračervené rozhraní IrDA

nastavení prahových hodnot alarmu pomocí PC nebo přes ovládací tlačítko

světelný a zvukový alarm při překročení prahových hodnot

vypnutí displeje při hodnotách nižších než je nastavený práh

samostatné pediodické testování baterie a detektoru

Geiger-Müllerův detektor s kompenzací energetické citlivosti

 

Oblasti využití

Zařízení je využitelné samostatně k orientačnímu měření aktuálních hodnot dávkového ekvivalentu v čase nebo celkové absorbované ekvivalentní dávky. Slouží i jako jako součást osobní dozimetrické kontroly na pracovišti při použití více zařízení spolu s možností počítačového zpracováním naměřených dat.

 

Specifikace

rozsah měření dávkového ekvivalentu gama zářeníza časovou jednotku: 0,1 – 1 000 000uSv/h +-15 %

rozsah měření dávkového ekvivalentu gama záření: 0,001 – 9999mSv/h +-15 %

rozsah energie zachyceného rentgenového a gamma záření : 0,05 – 6 MeV (0,050 – 1,25 Mev +-25 %)

periodicita ukládání absorbované ekvivalentní dávky do paměti: 5 – 255 minut

doba uložení dat v paměti: více než 10 let

datová rychlost IrDA přenosu: 38400 bps

maximální vzdálenost IrDA přenosu: 0,3m

požadavky na napájení: 1 ks lithiová baterie CR2450

čas nepřetržitého provozu: 2200h

rozsah provozních teplot: -20 – 50°C

hmotnost: 0,14kg

rozměry: 56x96x16mm

Další Produkty