Výstražné zařízení aGent-R bylo vyvinuto na základě požadavku bezpečnostních sborů. Je určeno pro nošení laickými uživateli pro jejich osobní ochranu a pro detekci přítomnosti radioaktivního záření. V případě že zařízení detekuje přítomnost záření, je jeho uživatel povinen opustit prostor, zajistit jej proti vstupu civilních osob a přivolat odborný orgán, který provede přesná měření a zajistí účinná opatření.

 

Funkce:

Výstražné zařízení na zápěstí.

Dynamický rozsah měření gamma radiace  od 10µR/h do 1000 R/h.

Energetický rozsah gamma radiace od 0,05 do 3,0 MeV.

Prahové úrovně signalizace (LED a vibrační alarm):

– 100 µR/h

– 1,0 mR/h

– 100 mR/h

– 100 R/h

Relativní chyba stanovení prahových úrovní +/-25%

Životnost baterie: ne méně než 1300 hodin (při nominální úrovni pozadí a teplotě 20°C)

Rozsah pracovních teplot: -20 až +50°C

Hmotnost: 80g

Rozměry: 50x55x27 mm

Třída ochrany: IP67

Další Produkty