Detekce pohybu osob za zdí. Malý, ruční přístroj. Robustní. Velmi snadné použití. Jeden z nejnovějších vyspělých evropských výrobků, certifikován CE. Úspěšně testován v poli.

Tento radar má dva zásadní modely použití:
bezpečnostní
záchranný

Při použití Race jako bezpečnostního prvku pro jednotky armády a policie slouží jako personální detekční přístroj pro zjištění přítomnosti osob v místnosti před samotným zásahem. Snižuje riziko, zefektivňuje a zkracuje přípravu před zahájením akce.

Při záchranných pracechslouží jako pomůcka pro vyhledávání osob zavalených v sutinách domů, nebo pro vyhledávání obětí zasypaných v lavinách. V obou případech přispívá ke zkrácení času nutného k vyhledávání a zásadnímu zvýšení pravděpodobnosti na přežití obětí.

Hlavní výhody použití:
– Okamžité nasazení
– Jednoduchost obsluhy, není nutné žádné speciální školení, žádný tým specialistů
– Nízká hmotnost a malé rozměry jej determinují jako personální prostředek
– Nízké pořizovací náklady