Vývoj SW

  • Speciální serverové aplikace pro systémy integrující námi dodávaná zařízení
  • Statistické a jiné databázové aplikace
  • Mapové aplikace nad daty z dozimetrů, apod.
  • Analýza a zpracování obrazu a zvuku (forensic).
  • Administrační nadstavby

Konzultační služby

  • spolupráce při vývoji SW
  • konzultace v oblasti ICT
  • akceptační testování dodávek třetích firem
  • konzultace v oblasti telekomunikací a financí
  • Billing, SelfCare, CustomerCare, DataWarehouse, Identity Management
Loga-QRV