CleanInverter pro EMI-free řízení motorů

Harmonické rušení a motory

Máte li problémy s harmonickým rušením na elektrorozvodné síti, můžete použít náš aktivní filtr WaveCon, který je velmi účinným, univerzálním, ale i poměrně nákladným řešením. Než zvolíte tuto variantu, je vždy vhodné analyzovat zdroje rušení a podívat se, jestli původcem nejsou např. pulzně řízené motory. Pokud tomu tak je, sáhněte nejprve po zařízení Cleaninverter, jehož pomocí budete motory řídit mnohem efektivněji a hlavně sami sobě nebudete způsobovat žádné harmonické rušení, které byste museli následně filtrovat.

Pulzní řízení motorů

Na obrázku dole můžete vidět co udělá s původně sinusovým průběhem síťového napájení pulzní řízení. Je zřejmé, že při takovémto průběhu jednoznačně musí být průvodním jevem harmonické rušení. Toto rušení pak následně přináší nejen problémy na dalších zařízeních připojených na elektrorozvodnou síť (nedefinované stavy, “zatuhnutí”, vyhoření zdrojových částí), ale i větší hlučnost ovládaného motoru samotného.

CleanInverter

CleanInverter je zařízení poskytující unikátní patentované řešení pro řízení otáček motorů. Vyrábí se v mnoha výkonových variantách pro motory od 0,37kW až po 15kW. mezi jeho hlavní přednosti patří:

– neprodukuje žádné harmonické rušení
– nevyžaduje další filtraci síťového napájení
– nepotřebuje stíněnou kabeláž
– není limitována délka přívodních kabelů
– lze jím jednoduše nahradit stávající řídící elementy
– poskytuje extrémně přesnou regulaci otáček
– jím řízené motory mají nižší hlučnost
– je použitelný i tam, kde je obvod chráněn proudovým chráničem

Další Produkty